СиГмаП`ятниця, 19.10.2018, 06:38

Приветствую Вас Гість | RSS
Головна | Публікаціїї | Регістрація | Вхід
Методичне об'єднання вчителів математики міста Ясинуватої Донецької області
Меню сайта

Час
Форма входу

Корисні посилання
ІППО
ЗНО
Учи математику!
Міністерство освіти

Главная » Статьи » Самоосвіта вчителя

ПОРТФЕЛЬ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З МАТЕМАТИКИ

ПОРТФЕЛЬ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З МАТЕМАТИКИ

 

О.А.Безугла, Г.А.Губа

м. Ясинувата, ЗОШ I-III ст.  № 6

   Для того, щоб талант проявився,

потрібно надати йому імпульс пошуку

у різноманітних галузях знань та життя.

                                            О. Александров

Впровадження у навчальний процес інноваційних технологій є визначною рисою сучасної освіти. На думку вчених поняття «інновація» виникло у ХІХ столітті і означало введення деяких елементів однієї культури у іншу. У науковій літературі є немало трактовок цього поняття,  але всі вони сходяться в одному: інновація – це впровадження нового.

Сьогодні зростає потреба суспільства в мислячих, освічених випускниках шкіл, які вміють самостійно навчатися на протязі всього життя. Учні повинні бути підготовленими до реалій завтрашнього дня, до того, що вони займуть своє  місце в суспільстві ХХІ століття, тому інновації у галузі освіти і спрямовані на формування особистості, її здібності до науково-технічної та інноваційної діяльності, на оновлення змісту освітнього процесу. Впровадження нетрадиційних педагогічних технологій суттєво змінює освітньо-розвивальний процес, що дозволяє розв’язувати багато проблем розвиваючого, особистісно-орієнтованого навчання, диференціації, гуманізації, формування індивідуальної освітньої перспективи учнів. 

Треба навчати дитину узагальнювати свій досвід, підводити підсумки знань, презентувати себе. Визначною в цьому є провідна роль математичної освіти. Курс математики надає більше можливостей особистісного розвитку учнів. Знання в курсі математики повинні розглядатися не як самоціль, а як засіб розвитку мислення учнів, творчих здібностей і мотивів діяльності. Найбільш ефективним інструментом розвитку здібностей учня, самооцінки досягнень і способом їх презентації є портфель індивідуальних досягнень учнів.

Процесу складання портфеля досягнень передує роз’яснювальна робота з учнями, батьками з п’ятого класу. Починати формувати портфель досягнень учнів треба з анкетування по виявленню мотивації до вивчення математики. Результати анкетування показують, що учням математика, як предмет, подобається, але пояснити чому – для багатьох важко. Значить так, як навчаємо розв’язанню задач, так треба вчити учнів вмінню адекватно оцінювати свої власні досягнення та можливості, робити необхідні висновки відносно власного удосконалення. Таким чином, треба впровадити таку форму діяльності, яка є інструментом самооцінки власної пізнавальної творчої праці учня. Такою формою і є портфель індивідуальних досягнень учнів.

Основний сенс портфелю – надати можливість самій дитині показати все, на що вона здатна.

Мета створення портфеля досягнень полягає в тому, що він повинен повністю відображати роботу учня в галузі допрофільної та профільної математичної освіти.

Формування портфеля досягнень передбачає:

-          вміння учня самостійно ставити мету в процесі учбової діяльності;

-          визначати задачі для досягнення мети;

-          намічати зміст, засоби, методи діяльності.

Зміст портфеля досягнень учня складається з:

-          анкети;

-          короткої історії успіхів учня з математики;

-          діагностичних контрольних робіт на початок кожного навчального року;

-          індивідуальних освітніх маршрутів на навчальний рік;

-          технологічних карт по змістовним лініям;

-          математичних задач, які розв’язані учнем декількома способами;

-          улюбленої творчої роботи учня;

-          групового проекту;

-          участі у математичних олімпіадах, конкурсах;

-          науково – дослідницької роботи;

-          оцінки досягнень учня вчителем та батьками.

Аналіз портфеля досягнень учня надає можливість:

ü     бачити загальну динаміку розвитку математичної освіти;

ü     визначати зону найближчого розвитку учня;

ü     надавати педагогічну допомогу дитині;

ü     формувати банк різнорівневих завдань по змістовним лініям програми з математики;

ü     відпрацьовувати варіанти диференційованого та індивідуального контролю;

ü     робити висновки про якість навченості та про характер прогалин в знаннях учнів.

Портфель досягнень надає можливість

учню:

-          формувати навички самоконтролю та самооцінки;

-          бачити своє просування з математики;

-          показувати на що він здатен, що знає та що вміє з даної теми;

вчителю:

-          формувати вміння вчитися: ставити мету, планувати та організовувати власну учбову діяльність;

-          відслідковувати просування дитини у засвоєнні всіх вмінь, необхідних для формування стійких математичних знань;

-          бачити процес формування математичних знань у дитини, забезпечувати своєчасну корекцію;

-          заохочувати активність й самостійність, розширювати можливості навчання і самоосвіти;

-          розвивати навички оціночної та самооціночної діяльності учня;

-          робити оцінку змістовною як для учня, так і для його батьків;

-          робити оцінку навчальної праці оптимістичною.

Ефективне впровадження «Портфеля досягнень» сприяє:

ü     формуванню у більшості учнів високого рівня соціальної компетентності;

ü     формуванню вміння працювати з інформацією;

ü     підвищенню учбової мотивації;

ü     збереженню психоемоційного комфорту учнів;

ü     підвищенню активності учасників навчального процесу в оцінюванні навчальних досягнень учнів.

Результатом формування портфеля досягнень по закінченню допрофільного навчання є суспільна презентація з математики. Підготовку до презентації починаємо на початку навчального року в 9-му класі з проведення батьківських та учнівських зборів з теми «Портфель досягнень випускника допрофільного навчання з математики».   

Задача зборів полягає у вивченні вимог до рівня математичної освіти дев’ятикласника, мотивуванні дітей та батьків на осмислення результата допрофільної математичної освіти та свідоме планування подальшої освіти, ознайомлені з задачами та змістом портфеля, вимогами до його оформлення.       

Мета презентації : показати результати навчання під час допрофільної математичної освіти.

Задачі презентації :

-          навчити учнів технологіям роботи з портфелем досягнень як інструментом самооцінки та самопрезентації особистих досягнень;

-          скласти ситуацію успіху для кожного учня та мотивувати його на продовження роботи з портфелем досягнень на наступній ступені – математичного профільного навчання.

Основний етап підготовки до презентації проходить з жовтня по березень. Діти збирають творчі роботи, дипломи, сертифікати, контрольні роботи, інформацію про додаткове навчання; заповнюють листи самоконтролю, самооцінки, технологічні карти; описують історію успіхів з математики.

Наступним етапом підготовчої роботи є систематизація зібраних матеріалів по розділам:

1. Історія успіхів з математики.

2. Самоконтроль, самооцінка.

3. Учбова діяльність з математики.

4. Додаткова освіта.

5. Резюме.

Дітям пропонується провести презентацію у формі ділової гри. Гра моделює ситуацію ринка праці, тобто ситуацію, коли на вакантні місця претендує декілька чоловік. Вірогідність бути прийнятим на роботу  пов¢язана  з вмінням запропонувати свій досвід і власні дослідження, переконати роботодавця, що твоя кандидатура в найбільшій степені відповідає висунутим вимогам.

Учням робиться об¢ява про те, що чотири підприємства мають вакансії:

¨      підприємство «Інтелектуал» - ключовий напрямок: інтелектуальна діяльність, що пов¢язана з вмінням знаходити декілька способів розв¢язання однієї задачі;

¨      підприємство «Евклід» - ключовий напрямок: діяльність, пов¢язана з застосуванням знань з геометрії;

¨      підприємство «Біном» - ключовий напрямок: діяльність, пов¢язана з застосуванням знань з алгебри;

¨      підприємство «Прикладник» - ключовий напрямок: діяльність, пов¢язана з вмінням застосовувати на практиці знання з математики.

У кожного учня є можливість обрати підприємство відповідно своїм математичним здібностям. За умовами гри заяву можна подавати на одне чи декілька підприємств.

Задачі учасників:  отримати робоче місце при умові, що набір здійснюється на основі власної рейтингової оцінки портфеля досягнень претендента на робоче місце.

Критерії оцінювання пропонуються такі:

ü      історія успіхів з математики                             до 10 балів

ü      текст резюме                                                       до 15 балів

ü      заповнення таблиць самооцінки                       до 20 балів

ü      учбова діяльність(контрольні роботи, тести)  до 15 балів

ü      творчі роботи з ключових напрямків підприємств

                                                                                    до 25 балів

ü      інформація про додаткове навчання                до 15 балів

ü      нагороди(грамоти, дипломи, сертифікати)

5 балів – шкільні

10 балів – міські

15 балів – регіональні

20 балів – міжнародні

ü      акуратність, грамотність оформлення              до 10 балів

ü      виступ                                                           до 20 балів

ü      здатність спілкуватися                                   до 20 балів

Прохідний бал - від 150 балів.

Останній етап підготовчої роботи до презентації (квітень) – складання виступу. Учні проводять відбір з портфеля необхідного матеріалу, наочність для обґрунтування свого вибору підприємства.

Презентація проводиться у травні. Вона надає можливість дітям показати свої досягнення, представити себе та результати своєї роботи з математики. Батьки є учасниками презентації, вони співпрацюють з учителями та дітьми, бачать результати спільної діяльності всіх учасників навчального процесу.

Портфель досягнень є перспективною формою представлення індивідуальної направленості досягнень учня, які відповідають допрофільній математичній підготовці та, надалі, профільного навчання. Портфель досягнень може бути використано як складову частину математичного рейтингу дев’ятикласника та враховуватися при комплектації математичних профільних десятих класів.

Продовження роботи з портфелем досягнень в профільних класах дозволяє опанувати різні способи придбання математичних знань з різних джерел інформації, і як наслідок, створює умови для формування життєвих компетентностей.

Категория: Самоосвіта вчителя | Добавил: galanat (07.01.2011)
Просмотров: 3104 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Пошук


Copyright MyCorp © 2018
Зробити безкоштовний сайт з uCoz